VNG-bijdrage voor Kamerdebat Jeugdhulp op 30 juni

Donderdag 30 juni debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het jeugdstelsel. In aanloop naar dit overleg vraagt de VNG aandacht voor de maatregelen en acties van gemeenten en aanbieders om de administratieve lasten te verlagen.

Zorgaanbieders signaleren een toename van administratieve lasten in de jeugdhulp als gevolg van de decentralisatie. De VNG herkent dit beeld zeker. Tegelijk is er ook een omgekeerde trend te zien. 

Acties en maatregelen

In een praktisch factsheet legt de VNG concreet uit waar administratieve lasten optreden en wat gemeenten en aanbieders doen om ze te verlichten. Ook de acties van het programma I-sociaal domein spelen daarin een belangrijke rol. Hieronder leest u over het factsheet en het gezamenlijke programma.

Factsheet over administratieve lasten 

In dit factsheet verhelderen we in het kort de volgende trends:  

 • De administratieve lasten in de toegang zijn afgenomen.
 • De administratieve lasten in het declaratieverkeer tussen aanbieders en gemeenten zijn toegenomen. Daar zijn drie oorzaken voor: 

  1. Jeugdhulpaanbieders hebben vanaf 2015 veel meer financiers gekregen.
  2. Juist de zorgvuldigheid bij de overgang zorgde voor administratieve lasten. Zorgcontinuïteit ging vóór bekostigingsvraagstukken. 
  3. Veel administratieve lasten zijn slechts tijdelijk en hebben met inrichting te maken: zij verdwijnen met standaardisering. 

Gemeenten kunnen alleen sámen met aanbieders werken aan administratieve lastenverlaging. Daarvoor is nodig dat aanbieders meedenken en met inhoudelijke voorstellen komen voor bekostiging van ontschotte jeugdhulp in het sociaal domein. 

Programma I-sociaal domein

Het programma I-Sociaal Domein is is een gezamenlijk initiatief van VNG en zes zorgbranches: Actiz, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VGN en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

In het Voortgangsbericht 2016 kunt u lezen wat deze organisaties gezamenlijk in gang hebben gezet. Het gaat om het ontwikkelen van landelijke standaarden en voorzieningen, ondersteuning in het veld en bewustwording op bestuurlijk niveau. Inmiddels heeft het programma i-Sociaal Domein het volgende bereikt:

 • We hebben mee gezocht naar een pragmatische oplossing voor de financiële afsluiting van 2015. Deze kennis is verwerkt in drie uitvoeringsvarianten met voorstellen voor contractafspraken voor 2017 (en daarna), inkoop en administratieve afhandeling, keuzes voor bekostiging en gevolgen voor financiële controle. 
 • Gemeenten en aanbieders hebben zich massaal ingeschreven voor de regiobijeenkomsten onder de naam ‘Van Contract tot Controle’ die in juni en juli plaatsvinden.
 • Veilig en efficiënt gegevens uitwisselen tussen gemeenten en zorgaanbieders kan met de landelijke infrastructuur en het berichtenverkeer voor Wmo en Jeugd.
 • Op 22 juni hebben gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals in een gezamenlijk manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein.

Meer informatie

Zie ook