Verslag Kamerdebat over ICT problemen rond het pgb

De Tweede Kamer debatteerde op 8 maart over de ICT-problemen rond het pgb. De Kamer wil dat staatssecretaris Van Rijn (VWS) alternatieven onderzoekt voor de uitbetaling van het pgb door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Aanleiding voor het kamerdebat was een kritisch rapport van het Bureau ICT Toetsing (BIT). Aanwezig waren de staatssecretarissen Klijnsma (SZW) en Van Rijn (VWS). 

In het debat stelden alle partijen de positie van de SVB ter discussie en willen een onderzoek naar alternatieven. Dit is toegezegd door staatssecretaris Van Rijn.

Opties

Drie opties worden onderzocht, waarbij voor de zomer 2016 besluitvorming moet plaatsvinden:

  1. De SVB blijft de pgb's beheren;
  2. Gemeenten en zorgkantoren doen het zelf;
  3. Cliënten krijgen een betaalrekening bij een reguliere bank.

BIT-onderzoek

Het BIT-onderzoek heeft een aantal uitgangspunten. Het pgb-trekkingsrecht als zodanig staat niet ter discussie. De budgethouder staat centraal. Dat betekent dat het systeem klantvriendelijker, begrijpelijker en toegankelijker moet zijn.

Er moet een eenduidiger verantwoordelijkheidsverdeling komen: wie doet wat, eenvoudiger, met minder 'hoepels'. Fraudebestrijding blijft van belang. Tenslotte moet er realisme zijn bij planning, haalbaarheid en continuïteit.

In de tussentijd wordt niet geïnvesteerd in de nieuwe ICT-systemen van de SVB, maar moet het huidige systeem op onderdelen wel worden verbeterd. Mensen die van het huidige systeem gebruikmaken, mogen niet onderwerp worden van een snelle omslag. Continuïteit is belangrijk.

Meer informatie

Het volgende Algemeen Overleg Voortgang Trekkingsrechten PGB is op 23 maart 2016.