Veertien gemeenten kopen samen jeugdhulp in op resultaat

Veertien gemeenten in de regio's Amsterdam/Amstelland en Zaanstad/Waterland kopen specialistische jeugdhulp vanaf 2018 integraal en resultaatgericht in. Zij hebben een contract getekend met aanbieders van jeugdhulp. Gezinnen met problemen stellen vanaf 2018 met het wijkteam een perspectiefplan op.

In het plan staat de aanpak van al hun problemen en alle factoren die daarbij een rol spelen. Als specialistische jeugdhulp nodig is, kunnen ze kiezen uit elf ondersteuningsprofielen en vier intensiteiten, afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem.

Tarief

Voor elke combinatie van profiel en intensiteit is een tarief vastgesteld. Vervolgens neemt het gezin contact op met een jeugdhulpverlener met wie de gemeente een contract heeft afgesloten voor die combinatie. In het inkoopcontract is ook vastgelegd hoe het resultaat van de hulp gemeten wordt. 

Betalen naar resultaat

Vanaf 2018 krijgt de hoofdaannemer eerst 70 procent van het vastgestelde tarief en na afronding de rest. Op termijn willen de gemeenten een deel van de betaling afhankelijk maken van het resultaat, maar daarover zijn nog geen afspraken gemaakt.

Meer informatie

Zie ook