Uitleg over indexatie in landelijke raamcontracten jeugdhulp

De VNG krijgt regelmatig vragen van gemeenten en jeugdhulpaanbieders over de indexatie voor loon- en prijsontwikkelingen in de landelijke raamovereenkomsten jeugdhulp. In een notitie leggen we de systematiek uit, zodat gemeenten en aanbieders dit kunnen gebruiken voor hun regionaal overleg.

In het bestuurlijk overleg van 18 september 2017 met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en de vertegenwoordigers van aanbieders, is afgesproken dat de VNG de wijze van indexatie ter beschikking stelt aan gemeenten en aanbieders, zodat ze deze informatie kunnen gebruiken voor regionaal overleg.

VNG notitie

In onderstaande notitie wordt de systematiek uitgelegd. Uitgangspunt is dat de indexatie die het Rijk aan gemeenten verstrekt voor loon- en prijsstijgingen, in het tarief verwerkt is. Dit betekent dat nooit meer wordt geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling dan het Rijk aan gemeenten verstrekt. In de notitie krijgt u ook een toelichting op de de systematiek van indexatie.

Zie ook