Tarieven landelijke inkoop 2016 worden niet geindexeerd

De VNG heeft overeenkomsten met landelijke voorzieningen afgesloten, die de VNG in het sociaal domein namens alle gemeenten financiert. Met uitzondering van een paar wijzigingen blijven de tarieven jeugd in 2015 ook de tarieven in 2016. 

Er wordt niet geïndexeerd, omdat de voorlopige index in 2015 hoger is dan de index die het kabinet in de meicirculaire heeft gegeven.  Dat wordt op deze manier deels gecorrigeerd.

De contactpersoon van uw gemeente die daarvoor is opgegeven heeft de tarieven medio december van de VNG ontvangen. De tarieven zijn als bijlage bij de december-nieuwsbrief meegestuurd. Mocht het bestand niet te vinden zijn, geef een seintje aan lc@vng.nl en we sturen het nogmaals toe.

Meer informatie

Abonneer u op de Nieuwsbrief!

Wilt u ook de nieuwsbriefontvangen? Mail dan naar lc@vng.nl.Wilt u meer weten over de landelijke inkoopafspraken, een raamovereenkomst of een landelijke voorziening? Neem contact met ons op via lc@vng.nl  of bel 070-373 8393.