Stand van zaken modelverordening Jeugd, Wmo en Participatie

De VNG onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een integrale verordening, waarin Jeugd, Wmo en Participatie zijn opgenomen. Het streven is om in de eerste helft van 2018 met conclusies en een eindproduct te komen.

Hiertoe is een klankbordgroep bestaande uit diverse gemeenten in het leven geroepen. Verschillende gemeenten, waaronder Dalfsen, hebben al een integrale verordening.  

Omdat we veel vragen van gemeenten krijgen naar een integrale modelverordening sociaal domein, herhalen we dit bericht.

Meer informatie