Sluitende aanpak 18-/18+ jongeren: vier voorbeeldprojecten

Vier voorbeeldprojecten over de 'sluitende aanpak 18-/18' stonden in de schijnwerpers tijdens de Learn & Share in Leeuwarden, georganiseerd door NJi, SZN en VNG. Het ging om projecten uit Leeuwarden, Leidschendam-Voorburg, Rotterdam en Zaanstad. 

Op 18-jarige leeftijd krijgt een jongere de rechten en plichten die horen bij een volwassene. Deze overgang van kind naar volwassene is voor kwetsbare jongeren moeilijk. Aan gemeenten de taak om de ondersteuning aan deze groep goed te laten verlopen. Hieronder leest u over de aanpakken van vier gemeenten. 

  • 1. Leeuwarden: onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren

Leeuwarden, MBO-scholen en jeugdhulpaanbieders zijn samen een project gestart om ex-verslaafden en dak- of thuisloze jongeren te helpen aan een startkwalificatie. Niemand van deze jongeren heeft een startkwalificatie. Een doorbraakteam gaat dwars door bestaande wet- en regelgeving heen om de juiste oplossing op het juiste moment te kiezen.  
Marleen van der Kolk, programmamanager van Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN): ‘Vaak beginnen we met onderzoek doen en gaan we als laatste aan de slag om het te regelen voor de jongeren. Nu draaien we het om. We volgen 10 à 15 jongeren en proberen hen te helpen met huisvesting, schulden en opleiding. Zodra zich een knelpunt voordoet, zoeken we naar een oplossing.’ 

  • 2. Leidschendam-Voorburg: doorstroomconsulenten 

Rick Raalte en Eline de Koning van het Zorg- en Veiligheidshuis uit Leidschendam-Voorburg werken als 'doorstroomconsulent. Zíj helpen kwetsbare jongeren met praktische zaken en zorgen voor een 'warme overdracht' naar de volwassenenzorg. Raalte: 'Signaleren we knelpunten op landelijk niveau? Dan vragen we onze wethouder om gepast ongehoorzaam te zijn!’ 
  • 3. Rotterdam: risicojongeren in kaart

Rotterdam heeft binnen de grote groep jongeren tussen 12-27 jaar de risicojongeren in beeld gebracht. Zij hebben vaak geen passende zorg en ondersteuning. Naast het in kaart brengen en begeleiden van deze groep, wil Rotterdam professionals allround maken.
Ciska Scheidel (programmamanager Elke jongere telt): 'Nu stopt de jeugdhulp bij 18 jaar. Wellicht kunnen jeugdhulpvoorzieningen doorlopen of is een soepele overgang naar Wmo-voorzieningen mogelijk'. 

  • 4. Zaanstad: 'Vangnet' helpt hulpverleners met lastige casussen

‘Wat er ook gebeurt, de meest kwetsbare mensen mogen niet tussen wal en schip vallen’, zegt Ciska Oprel, casemanager bij het Vangnet van de gemeente Zaanstad. Zij adviseert hulpverleners over casussen waarbij geen passende oplossing wordt gevonden en heeft mandaat om in te grijpen en te improviseren waar nodig. Op basis van haar bevindingen kan zij voorstellen doen voor aanpassing van het beleid’. 

Binnenkort handreiking!

De VNG en het NJi leggen op dit moment de laatste hand aan de handreiking over de sluitende aanpak 18-/18+. Waarschijnlijk komt deze binnen twee weken beschikbaar.  

Lees het volledige verslag Lean en Share: vier voorbeeldprojecten   

Meer informatie