Rectificatie: aanlevering cliëntervaringsgegevens Jeugd

Gemeenten doen onderzoek naar cliëntervaringen voor de Wmo en Jeugdwet. Voor het aanleveren van cliëntervaringsgegevens Jeugd verwezen we u in een eerder bericht naar verkeerde invulsheets. In dit nieuwsbericht zetten we dit recht en vragen u de goede invulsheets te gebruiken.  

Onjuiste informatie 

Gemeenten kregen in juli een brief van het ministerie van VWS over het aanleveren van de cliëntervaringsgegevens Jeugd en Wmo. 

  • In deze brief staat: 'Heeft uw gemeente de modelvragenlijst wèl gebruikt? Vul de geaggregeerde uitkomst dan in op het Excel-formulier dat beschikbaar is op www.vng.nl/clientervaring-jeugd-wmo'.   
  • Via deze URL van de VNG kwam u echter uit bij de verkeerde invulsheets, namelijk de sheets die gebruikt worden bij het onderzoek door de gemeenten. Maar dat zijn niet de sheets die gemeenten moeten gebruiken voor het aanleveren van de uitkomsten aan VWS.

Goede invulsheets 

Ons dringende verzoek aan gemeenten die gebruik hebben gemaakt van de modelvragenlijst: gebruik onderstaande invulsheets voor Jeugd voor de aanlevering bij VWS:  

  1. Uitkomstenformulier Jongeren (excel)
  2. Uitkomstenformulier Ouders (excel)

Aanleverdatum

De verplichte vragenlijsten voor de cliëntervaringsonderzoeken kwamen laat beschikbaar. Het ministerie van VWS besloot daarom de uiterste aanleverdatum dit jaar op te schuiven: van 1 juli naar 1 september 2016.

Meer informatie