Raad voor de Kinderbescherming: cijfers per gemeente (2016)

In Nederland leven zo’n 3,5 miljoen minderjarigen: kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ongeveer 35.000 kinderen kregen in 2016 te maken met de Raad voor de Kinderbescherming. In het jaarbericht vindt u onder meer de instroomcijfers per gemeente in het periode 2012-2016.

Verschillen

De cijfers per gemeente verschillen. Er is landelijk een meerjarige daling van het aantal verzoeken tot onderzoek, maar in jeugdzorgregio’s zijn er ook stijgingen. Het is de moeite waard om hier in de verschillende gemeenten aandacht aan te besteden. Om te onderzoeken wat er bijdraagt aan een afname van meldingen, en wat een stijging verklaart van het aantal kinderen dat met de Raad voor de Kinderbescherming te maken krijgt.

Cijfers per gemeente

In het overzicht per gemeente ziet u bij hoeveel beschermingsonderzoeken de Raad voor de Kinderbescherming in de periode van 2012 tot en met 2016 betrokken was. De gemeenten zijn gebundeld per jeugdzorgregio. U kunt ook de landelijke cijfers bekijken.

Jaarbericht

In het jaarbericht kunt u ook lezen over de veranderingen binnen de organisatie én over een aantal actuele ontwikkelingen en thema's: armoede, pubers, schoolverzuim, conflictscheidingen en de samenwerking rond vluchtelingkinderen.

Meer informatie

Zie ook