Nieuwe compensatieregeling voor gemeenten voogdij en 18+

Gemeenten met een groot tekort in hun jeugdbudget voor voogdij en 18+ jongeren kunnen compensatie aanvragen. Hiervoor hebben VWS, VenJ en VNG gezamenlijk een compensatieregeling opgesteld. Hierop kunnen gemeenten tot 31 maart een beroep doen. In een factsheet leest u hoe de regeling precies werkt.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en krijgen hiervoor een jeugdhulpbudget. Een deel van dit budget bestaat uit geld voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor meerderjarigen.

compensatieregeling_jeugd.jpg?itok=mZafK Bij de verdeling van het budget voor voogdij en 18+ bleek bij een aantal gemeenten een verschil tussen het toegekende budget en de daadwerkelijke kosten die de gemeenten hebben gemaakt.

Compensatieregeling

  • Gemeenten die (substantieel) nadeel ervaren kunnen aanspraak maken op de compensatieregeling. Een gemeente moet hiervoor een aanvraag indienen. Dit kan tot uiterlijk 31 maart 2017. 
  • Gemeenten kunnen voor informatie over de compensatieregeling contact opnemen met Ronnie den Os van het ministerie van VWS (ronnie.den.os@minvws.nl).

De compensatieregeling geldt voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Hij wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd.

Meer informatie