Na einde DBC's is soms bevoorschotting aanbieders nodig

Tot eind 2017 kopen gemeenten jeugd-ggz in met de DBC-systematiek. Vanaf 2018 mag dat niet meer. Alle gemeenten en jeugdregio’s moeten per 2018 overstappen naar één van de drie uitvoeringsvarianten. Voor aanbieders die niet op tijd kunnen overstappen zijn afspraken nodig over bevoorschotting.

Bevoorschotting kan dus nodig zijn als een jeugdhulpaanbieders niet naar een uitvoeringsvariant kan overstappen per 1 januari 2018.

Advies VNG over bevoorschotting

De VNG voorziet risico’s als aanbieders van jeugd-ggz niet op tijd klaar zijn voor de overstap naar een uitvoeringsvariant. Dit heeft impact op het kunnen declareren en factureren van geleverde zorg door aanbieders bij de gemeenten via het iJw-berichtenverkeer.

  • Om te voorkomen dat zorgaanbieders financieel in de knel komen is het noodzakelijk dat gemeenten die aanbieders bevoorschotten.
  • De VNG biedt aanbieders de mogelijkheid om de administratie op orde te krijgen en het jaar 2018 administratief correct af te kunnen sluiten.

VNG-notitie

In een notitie voor gemeentelijke jeugdregio´s legt de VNG uit waarom bevoorschotting noodzakelijk is als 1 januari 2018 niet gehaald wordt. Ook staat in de notitie waarover gemeentelijke regio´s met aanbieders afspraken moeten maken.

Meer informatie

De implementatie-adviseurs van het programma i-Sociaal Domein hebben tot half oktober met alle 42 regio's contact om per regio te bezien of gemeenten en aanbieders klaar zijn voor de overstap op één van de drie uitvoeringsvarianten op 1 januari 2018.