Modelvragenlijst cliëntervaring jeugdhulp is beschikbaar

De Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO) is nu beschikbaar! Met hulp van de vragenlijst(en) brengt u de ervaringen in beeld die jongeren en ouders hebben met de toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdhulpvoorzieningen in uw gemeente.

U krijgt ook inzicht in welk effect jeugd en ouders hebben ondervonden wat betreft gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijk participatie. De vragenlijsten zijn voorzien van een uitgebreide handleiding, richtlijnen en een privacyprotocol.   

Ontwikkeling 

Stichting Alexander heeft de MCJO in opdracht van de VNG ontwikkeld, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en met medewerking van de landelijke cliëntenorganisaties vertegenwoordigd in de 'Landelijke Werkgroep Cliëntenparticipatie' en de 'Landelijke Werkgroep Kwaliteit en Toezicht' en de gemeenten Alkmaar, Enschede, ’s Hertogenbosch, Hoorn, Maastricht, Tilburg en Utrecht.

Pilot

De VNG heeft het plan een pilot te starten. Met ondersteuning van NJi en Stichting Alexander wordt de MCJO uitgevoerd, doorontwikkeld, gevalideerd en indien gewenst in samenhang gebracht met andere monitors en vragenlijsten, zoals die voor de Wmo en de aansluiting van passend onderwijs met jeugdhulp.

Aanmelden

Wilt u meedoen aan de pilot of zich ter oriëntatie opgeven voor de informatiebijeenkomst? Deze is op donderdag 21 januari, 14.00 - 16.00 uur, in Utrecht, exacte locatie volgt. U kunt zich aanmelden via een mail naar: MCJO@st-alexander.nl 

Modelvragenlijsten, handreiking, richtlijnen en privacyprotocol | December 2015

Invulsheets & codeboeken

Hieronder vindt u de invulsheets en codeboeken van de MCJO. Hierin staat hoe de verkregen data uit het onderzoek gelabeld en gecodeerd worden. In het belang van uniformiteit en eventuele benchmark adviseren wij om deze invulsheets en codeboeken te gebruiken.

Meer informatie