Manifest privacybescherming jeugdhulp

Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals maken vandaag in een manifest afspraken over privacybescherming.

Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld.

Afspraak

manifest_jeugd_privacy.jpg?itok=Rj0NY25CIn het manifest spreken de koepels van de partijen (waaronder de VNG) af de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het privacy-bewustzijn te bevorderen. De vuistregels voor professionals zijn een aanvulling op bestaande beroeps- en meldcodes. 

Duidelijkheid

Manifest en vuistregels bieden jeugdigen en hun ouders duidelijkheid over de privacybescherming waar zij recht op hebben en over hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan.

Meer informatie