Ledenbrief over financiering Kindertelefoon, Sensoor en AKJ

Het kabinet heeft besloten dat de contractering en financiering van stichting De Kindertelefoon, Stichting Sensoor en Stichting AKJ vanaf 2018 naar het Rijk gaat. In een ledenbrief informeren wij gemeenten nader over wat dit besluit voor hen betekent.

Op 7 april riep de VNG in een ledenbrief alle gemeenten op om vóór 1 juni een overeenkomst te sluiten met de drie instellingen. Zij voeren taken uit die op grond van de Wmo en Jeugdwet onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.

Uit een peiling bleek dat een aantal gemeenten de besluitvorming niet op tijd kon afronden. Ook bleek uit de peiling dat ruim 78% van de respondenten graag wilde dat het VNG-bestuur zich alsnog zou inspannen om de drie voorzieningen collectief te financieren.

Overleg met VWS

Over de continuïteit van de dienstverlening van de instellingen en collectieve financiering is intensief gesproken met het ministerie van VWS. Collectieve financiering was op twee manieren mogelijk: via de VNG of via het Rijk.

Alles overwegende gaf de staatssecretaris er de voorkeur aan om met ingang van 2018 de financiering over te nemen en een wetswijziging voor te bereiden teneinde de verantwoordelijkheid voor deze taken bij het Rijk te beleggen

Heeft uw gemeente nog geen contract gesloten of juist wel?

Omdat de financiering al in 2018 naar het Rijk gaat, is het niet meer nodig dat gemeenten individueel een overeenkomst sluiten met de instellingen. Dat betekent:

  • Als uw gemeente nog geen contract heeft getekend of er moet nog besluitvorming plaatsvinden, dan hoeft u dat niet alsnog te doen.
  • Als uw gemeente al wel een overeenkomst heeft afgesloten, krijgt u bericht van de drie organisaties dat de overeenkomsten ontbonden worden in verband met gewijzigd beleid van het Rijk.

Ledenbrief

Meer informatie