Landelijk accountantsprotocol 2017 Wmo en Jeugdwet

Het landelijk accountantsprotocol 2017 financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle in het domein van de Wmo en de Jeugdwet. Met het protocol kunnen gemeenten en zorgaanbieders administratieve lasten beperken.

Het protocol zorgt voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. Accountants van aanbieders stellen hun controleverklaring over de productieverantwoording van aanbieders op met dit landelijke, algemene controleprotocol.

Dit accountantsprotocol is ontwikkeld in samenwerking tussen het Programma ISD en deskundigen uit diverse relevante brancheorganisaties en betrokken zorgaanbieders. Het is voor het eerst toegepast voor boekjaar 2015.

Aanpassingen

De aanpassingen ten opzichte van het protocol 2016 betreffen hoofdzakelijk:

  • Het toevoegen van een opmerking over de beëindiging van de DBC-systematiek voor de Jeugdwet per 31 december 2017
  • Het toevoegen van de paragraaf 'Overige informatie' in het model goedkeurende controleverklaring (bijlage II)
  • Het aanscherpen van de definitie en toelichting van enkele begrippen (bijlage IV)
  • Enkele kleine tekstuele aanpassingen

Meer informatie