Kom naar de estafette Onderwijs-Jeugdhulp op 24 november

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Hoe geef je die verbinding vorm in de praktijk? Kom zelf kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat samen al succesvol doen. Schrijf u in voor een praktijkbezoek op vrijdag 24 november in Enschede.

De estafette biedt een mooie kans om te kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm krijgt. De initiatiefnemers voor de estafette zijn PO-Raad, VO-raad, VNG, NJi en ministeries OCW en VWS.

Welkom op de Alles-in-Eén-School

De Alles-In-Eén-School (AIES) is een initiatief vanuit gemeente Enschede, dat inmiddels volledig is omarmd door de school en de kinderopvang.

  • De school is een instituut voor het hele gezin. Je kunt er op elk moment zomaar binnenlopen en er is ruimte om naar je verhaal te luisteren.
  • Het is een school die een zichtbare bijdrage levert aan het leefklimaat in de wijk. Een plek waar kinderen, ouders en buurtgenoten graag naartoe gaan. De school van de wijk, open van 8 tot 19 uur. Maar ook: een school die zorgt voor een sluitend netwerk, de nadruk legt op vroegtijdige signalering, afgestemde zorg biedt voor kinderen en hulp aan de ouders en werkt langs korte en heldere lijnen.
  • De AIES laat kinderen hun talenten ontwikkelen. Hiervoor is een goede afstemming nodig tussen alle partijen die rondom gezinnen van deze kinderen interventies plegen. Zij werken met een ‘Alles-In-Eén-Team’. het team werkt aan samenwerking, zonder 'schotten'.

Uitnodiging

Tijdens de estafette krijgt u meer informatie over de aanleiding, visie en uitgangspunten, de werkwijze en ontwikkelingen in de praktijk. Medewerkers uit het Alles-in-één-Team, zoals medewerkers van het schoolteam, kinderopvang, wijkcoaches en anderen, zijn daarbij aanwezig.

Ondersteuningsprogramma

Gemeenten en onderwijsverbanden zijn beide verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen. Om u te helpen bieden wij u het ondersteuningsprogramma Jeugdhulp & Onderwijs aan. Maak er gebruik van!