KJP en VNG presenteren Agenda kinder- en jeugdpsychiatrie

Voor de zorg aan kinderen met psychische problemen is een landelijke onderzoeks- en ontwikkelingsagenda opgesteld door het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, met de VNG. Op vrijdag 30 juni presenteren zij deze agenda, die gebaseerd is op praktijk-, ervarings- en wetenschappelijke kennis.

Landelijke onderzoeksagenda

De agenda is de uitkomst van regionale bijeenkomsten tussen universitaire en academische centra en gemeenten. Kennis vanuit gemeenten, behandelaren, onderzoekers en cliënten is bijeengebracht en vormt een onderbouwde basis voor onderzoek om kinderen met psychische problemen zo goed mogelijk te helpen in het gedecentraliseerde stelsel.

  • De wens om de belangrijke thema’s voor onderzoek en ontwikkeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie helder te krijgen wordt breed gedeeld. Zowel door academische instellingen, behandelcentra, gemeenten en de VNG als door ouders van kinderen met psychische problemen.
  • Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft, met steun van de VNG. een brede inventarisatie gedaan naar de thema’s. De agenda is gebaseerd op de verbinding van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis.

Transformatie in gedecentraliseerd stelsel

Ondanks de veelheid aan waardevol onderzoek is het nog onvoldoende duidelijk hoe de bestaande kennis de jeugdhulp duurzaam verbetert, wie waar sterk in is en ontbreekt het aan overzicht van de hiaten in onderzoek. Daarnaast valt de jeugd-ggz sinds 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Nieuwe verantwoordelijkheden, structuren en financieringsstromen vragen om een andere manier om met kennis om te gaan. VNG, gemeenten en de academische instellingen willen de belangrijke thema’s voor onderzoek en ontwikkeling helder krijgen. Daartoe hebben zij deze landelijke ontwikkelingsagenda opgesteld, en werken samen op het gebied van kennis ontwikkelen, delen, benutten en borgen.

Meer informatie