Kindertelefoon, Sensoor en AKJ: snel besluit gemeenten nodig

De VNG stopt vanaf 2018 met de 'centrale' uitvoering en financiering van een aantal taken in het sociaal domein. In een ledenbrief leggen we uit wat uw gemeente moet doen om uitvoering te geven aan de taken Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd.

- Dit bericht verscheen eerder op 7 april, het is enigszins aangepast (ter verduidelijking) en opnieuw geplaatst. -

Gezamenlijk aanbod

Sensoor, AKJ en Kindertelefoon hebben hun krachten gebundeld en doen een gezamenlijk aanbod aan alle gemeenten, de administratieve lasten blijven daardoor beperkt. De prijs van die dienst is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Omdat alle gemeenten de taken moeten uitvoeren, is dat een aantrekkelijke en rechtvaardige werkwijze.

Acties gemeente

Uw gemeente moet een besluit nemen over het beschikbaar stellen van het geld voor de drie, respectievelijk twee organisaties (zie hieronder).We verzoeken u dringend dit besluit zo spoedig mogelijk te nemen en de standaardovereenkomst getekend terug te sturen, uiterlijk per 1 juni 2017: de datum waarop de organisaties zekerheid moeten hebben over hun continuïteit.

Standaardovereenkomsten

De drie organisaties hebben in overleg met de VNG twee soorten standaardovereenkomsten opgesteld:

  • Een standaardovereenkomst voor gemeenten die alle drie de taken afnemen.
  • Een standaardovereenkomst voor gemeenten die sinds 2015 niet de collectieve dienstverlening van Sensoor afnemen, maar wel die van de Kindertelefoon en het AKJ.

Achtergrondinformatie

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 8 juni 2016 werd al besloten dat de VNG vanaf 2018 start met een andere aanpak van de finaciering van de collectieve activiteiten. (De ALV steunde de voorstellen met 98%.) De aanleiding was dat met ingang van 2018 het niet langer mogelijk is om collectieve activiteiten via een uitname uit het Gemeentefonds te financieren.

Continuering dienstverlening

De leden spraken zich tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) in november 2016 uit voor continuering van de dienstverlening van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd). Daarin is nu voorzien.

Meer informatie

Hieronder de ledenbrief met bijlagen.

Zie ook