Jongeren extra ondersteunen? Lees nieuwsbrief Aanpak 16-27

Doorlopende ondersteuning van kwetsbare jongeren: dat pakken Rijk, gemeenten, NJi, Movisie, Divosa en VNG samen op. In het traject Aanpak 16-27 bundelen we onze krachten. De term 16-27 staat voor de levensfase waarin soms extra hulp nodig is. Lees onze maart-nieuwsbrief!

Rol gemeenten is groot  

Voor goede ondersteuning is een integrale aanpak nodig van gemeenten en partners op veel leefgebieden: onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. 

De rol van gemeenten is groot. Gemeenten zijn het aanspreekpunt voor jongeren en hun verzorgers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en bieden zij professionals de ruimte om jongeren daarbij te helpen. Dat vraagt om ontschotting en samenwerking.

Nieuwsbrief maart

In onze nieuwsbrief leest u goede voorbeelden, actuele ontwikkelingen en bijeenkomsten. In de maart-editie leest u onder meer over:

  • Verschillende steden helpen jongvolwassenen (16-27) in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid met behulp van de Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen. Dit is een innovatief financieel instrument waarbij ze samenwerken met maatschappelijke organisaties en private investeerders.
  • In aanloop van de expertmeeting over verlengde pleegzorg sprak Aanpak 16-27 met de pleegouders van de 20-jarige Annika: 'Ons verzoek om de pleegzorg te verlengen is helaas nog altijd niet gehonoreerd.'
  • De publicatie 'Participatie van jongeren met psychische problemen' van het NJI. Met informatie en praktijkvoorbeelden van hoe lokale voorzieningen bijdragen aan de participatie van jongeren met mentale problemen. 

Nieuwsbrief maart 

Meer informatie