Jeugdhulp in gezinsvormen: handreiking voor gemeenten

De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht te zorgen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk kunnen opgroeien’. Dat kan met jeugdhulp in gezinsvormen. Om gemeenten daarbij te helpen is er nu een handreiking en denkkader, waarmee beleidsmedewerkers jeugdhulp in gezinsvormen in gemeentelijk beleid kunt vertalen.

Kinderen die te maken krijgen met jeugdhulp kunnen het beste zo 'thuis' mogelijk opgroeien. Het liefst in hun eigen gezin, maar anders zoveel mogelijk in gezinsvormen die daarop lijken.

De gemeente en de Jeugdwet

De wetgever geeft gemeenten de opdracht om ervoor zorg te dragen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk kunnen opgroeien’. Meer dan ooit zijn gemeenten de spil om sterke betrokkenheid bij kinderen binnen de lokale gemeenschap te stimuleren. Echte transformatie van de jeugdhulp betekent meer gebruikmaken van de lokale gemeenschap en de daarin aanwezige sociale steun. Dat is de kracht van jeugdhulp in gezinsvormen.

Inhoud handreiking

De handreiking beschrijft vijf ontwikkelpunten die voor gemeenten van belang zijn bij beleid van jeugdhulp in gezinsvormen. Het bijbehorende denkkader geeft belangrijke achtergrondinformatie.

  • Ontwikkelpunt 1: Neem met elkaar verantwoordelijkheid en bepaal het parcours
  • Ontwikkelpunt 2: Creëer ontwikkelruimte en werk samen aan innovatie
  • Ontwikkelpunt 3: Verbind informele sociale steun met jeugdhulp in gezinsvormen
  • Ontwikkelpunt 4: Zorg voor een sterke ondersteuningsstructuur en doe wat werkt
  • Ontwikkelpunt 5: Zorg voor eenvoud en duidelijkheid in regels en financiën

Deze ontwikkelpunten kwamen tot stand in samenspraak met gemeenten en stakeholders.

Traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’

Om gemeenten te helpen met jeugdhulp in gezinsvormen in beleid te vertalen is eind 2016 een traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ gestart.

  • In dit traject werken VNG, Jeugdzorg Nederland, de  Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut met ondersteuning van VWS samen.
  • Momenteel concretiseren we de implementatieplannen voor fase twee van het project. In deze fase staat implementatie van de handreiking centraal: wat hebben gemeenten nodig om de kennis in de handreiking ook echt in hun beleid en praktijk toe te passen?

Het traject maakt onderdeel uit van het Actieplan Pleegzorg dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS wordt opgesteld.

Meer informatie