JEP helpt jeugdprofessionals bij vragen over extremisme

Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf nu terecht bij het landelijk Platform JEP. Minister Hugo de Jonge (VWS) en Naïma Azough (voormalig speciaal rapporteur preventie extremisme) hebben dit gisteren geopend.

Professionals die met jongeren werken, hebben soms te maken met heftige extremistische ideeën bij jongeren. Hoe ga je daarmee om? In 2017 constateerde speciaal rapporteur Naïma Azough in haar rapport 'Weerbare jongeren, weerbare professionals' dat veel mensen die met jongeren werken, soms niet goed weten wat ze moeten doen en met wie ze kunnen overleggen. Zij adviseerde om kennis, kunde en interventies te delen. Dat gebeurt nu via het Platform JEP en via de JEP Advieslijn waar experts luisteren en adviseren.

Foto's: Jeroen Poortvliet

  

Voor wie is JEP?

De advieslijn JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) en het Platform JEP zijn er voor alle professionals, vrijwilligers en bestuurders die direct met en voor jongeren werken, zoals jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, ggz-professionals, maatschappelijk werkers, onderwijsprofessionals, wijkagenten, gemeenten en vertegenwoordigers van religieuze organisaties, sportverenigingen of culturele organisaties.

Partners

Platform JEP is een project van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. JEP werkt nauw samen met het Familiesteunpunt Radicalisering (Landelijk Steunpunt Extremisme), het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting School & Veiligheid. Het Platform is opgezet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie