Interview met drie wethouders over transformatie Jeugd & Wmo

Gemeenten Den Helder, Schagen en Texel kopen Wmo en jeugdhulp gezamenlijk in. Een belangrijke succesfactor van het inkoopteam is het vertrouwen dat hun bestuurders en managers in de gezamenlijk aanpak hebben. Programma i-Sociaal Domein sprak de wethouders over hun transformatiedoelen.

Hennie Huisman-Peelen is wethouder van gemeente Texel voor Zorg en economie. Ben Blonk is wethouder Samenleving van gemeente Schagen, Pieter Kos wethouder Sociaal Domein van gemeente Den Helder. Maandelijks bespreken zij samen hun aanpak in het sociaal domein. Voor hun betekent samenwerking rekening houden met elkaar en krachten bundelen waar je elkaar nodig hebt.

Lokale verschillen

  • Ben Blonk: 'Bovenregionaal wordt steeds intensiever samengewerkt. We werken bijvoorbeeld op jeugdhulp met 18 gemeenten samen in Noord-Holland. In die samenwerking moet je rekening houden met lokale verschillen. Dat zie je ook in de samenwerking tussen Schagen, Den Helder en Texel.'
  • Pieter Kos licht toe: 'Er zijn bijvoorbeeld verschillen tussen onze gemeenten in hoe actief inwoners zijn in het sociaal domein.'
  • Blonk: 'Schagen bestaat uit 21 dorpen, binnen elk dorp is grote gemeenschapszin. Mensen wachten niet af maar nemen zelf initiatief.'
  • Kos: 'Den Helder is anders; veel meer verstedelijkt en de sociaaleconomische situatie is minder rooskleurig. Maar ook bij ons is een belangrijk uitgangspunt dat we inspelen op de eigen kracht en het eigen initiatief van onze inwoners.'

De gemeente verandert

  • Kos: 'Als wij zorgaanbieders vragen te veranderen, dan moeten wij dat zelf ook doen als gemeente. Om het maatschappelijk middenveld een actievere rol in de samenleving te geven, moet je als gemeente toegerust zijn om met hen samen te werken. In dezelfde aanbesteding moeten wij om de tafel kunnen met het bestuur van een buurthuis dat bestaat uit vrijwilligers, én met de raad van bestuur van een grote instelling. Ons beleid moet op beide soorten organisaties aansluiten.'
  • Hennie Huisman-Peelen: 'Soms missen we als gemeente nog de ervaring om het beleid goed te vertalen naar de uitvoering. Die ervaring en kennis moeten we opbouwen. Daarnaast hebben we te maken met wet- en regelgeving die soms conflicteert. Om te voorkomen dat verschillende hulpverleners langs elkaar heen werken willen we dat aanbieders met elkaar gegevens kunnen uitwisselen over cliënten, maar dan loop je tegen privacywetgeving aan.'
  • Blonk: 'Al met al ben ik tevreden met de voortgang bij onze gemeente. Decentraliseren was een heel grote operatie die in korte tijd moest plaatsvinden. Natuurlijk hebben we nog meer ambities, maar petje af voor wat we al bereikt hebben.'

Administratieve lasten

  • Kos: 'In één opzicht zijn we het roerend eens met onze aanbieders: de administratieve afhandeling van de zorg moet zonder meer eenvoudiger. We zien dat veel producten en systemen niet op elkaar aansluiten, er is te veel diversiteit. Daar willen we samen iets aan doen.'
  • Blonk: 'Ik verwacht ook van aanbieders dat zij meer op de standaarden aansluiten. En op een klaagzang zit niemand te wachten, we moeten het samen oplossen.'
  • Huisman-Peelen: 'Wij voorkomen gedoe met de accountantsverklaring door het landelijk controleprotocol en de model productieverantwoording te gebruiken. Wat ons daarnaast ook helpt, is het gesprek ook te voeren over wat er wél en wat er niet goed gaat. Daar leren we veel van.'

Lees het volledig interview

Meer informatie