Informatieflyer over verwijsindex risicojongeren (VIR)

De verwijsindex risicojongeren is een landelijk digitaal infomatiesysteem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) registreert. De VIR draagt bij aan effectiever samenwerken tussen hulpverleners en gemeenten. Lees meer hierover in het praktische informatieblad.

Door de meldingen in de VIR weten hulpverleners sneller of een kind bekend is bij een collega, zodat zij samen kunnen overleggen over de beste aanpak. Het gaat om ‘risicosignalen’: er moeten aanwijzingen zijn dat er echt iets aan de hand is. De regeling van de verwijsindex is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet.

Informatieblad

U krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de VIR en wat doet de VIR?
  • Wie kunnen een melding doen?
  • Waar kan ik terecht met mijn vragen over de VIR?

Meer informatie