Hulp aan '18-plussers': handreiking voor gemeenten

Er is een groep jongeren die wat meer ondersteuning nodig heeft bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Om deze 18-plussers de juiste hulp te bieden hebben gemeenten praktische handvatten nodig. In deze handreiking van de VNG en het NJi vindt u alle informatie bij elkaar. 

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde samen met een gemeentelijke werkgroep in opdracht van de VNG een stappenplan en een wettenschema. Ook verzamelden zij praktische voorbeelden.

Handreiking: stappenplan, wettenschema & voorbeelden 

De handreiking is voor en door gemeenten gemaakt. Gemeenten kunnen hun integrale beleid zo inrichten, dat de groep jongeren in een kwetsbare positie tussen de 16 en 27 jaar de juiste ondersteuning krijgt bij de voorbereiding op hun toekomst. U krijgt informatie over deze onderwerpen: 

  • Groepen: over welke jongeren gaat het?
  • Cijfers: om hoeveel jongeren gaat het? 
  • Wettenschema: welke wetten gelden bij 16- tot 27-jarigen?
  • Stappenplan voor gemeenten
  • Voorbeelden en aanpakken in gemeenten

Online NJi-dossier

Gemeenten hebben door de decentralisaties een grote rol bij het regelen van hulp voor deze jongeren. Waar loopt u tegenaan? Welke afdelingen binnen de gemeente moeten beter samenwerken? Behalve de handreiking kunt u ook het nieuwe dossier Van Jeugd naar Volwassenheid raadplegen.

Dit online dossier wordt doorlopend aangevuld met voorbeelden en oplossingen. Zelf ook een goed voorbeeld? Laat het weten, zodat andere gemeenten van u kunnen leren. Stuur uw bijdrage naar Linda van Middelkoop, e-mail: L.vanMiddelkoop@nji.nl

Meer informatie

Het NJi werkt voor deze handreiking en het digitale dossier samen met een gemeentelijke werkgroep. Deze bestaat uit beleidsmedewerkers jeugd, Wmo, onderwijs en werk en inkomen van gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.