Handreiking bekostiging Jeugd-GGZ inspanningsgericht

Gemeenten kunnen na 2018 de specialistische jeugd-GGZ niet meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek. De handreiking Bekostiging Jeugd-ggz Inspanningsgericht ondersteunt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze voor de jeugd-ggz.

Uitvoeringsvarianten

VNG, GGZ Nederland en programma i-Sociaal Domein adviseren gemeenten met klem om bij de inkoop van jeugd-ggz één van de drie uitvoeringsvarianten te kiezen: inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht.

De VNG hanteert de werkwijze in deze handreiking ook voor de Landelijke Raamovereenkomsten Jeugd. De VNG sluit die namens gemeenten af met aanbieders voor specialistische jeugdhulp.

Vooral bij de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant leiden eenduidige definities en afspraken tot de grootste beperking van vermijdbare administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders (zie ook de handreiking over uitvoeringsvarianten onderaan dit bericht). 

Outputgericht of taakgericht

Kiest een gemeente voor de outputgerichte of taakgerichte uitvoeringsvariant voor jeugd-ggz? Dan is een aantal onderdelen van deze handreiking ook bruikbaar bij het uitwerken en implementeren van deze uitvoeringsvarianten.

Onderdelen handreiking

De handreiking bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een model voor het onderbouwen van uurtarieven;
  2. Relevante definities en productcodes in de landelijke productcodelijst;
  3. Spelregels voor registratie, berichtenverkeer, declaratie, verantwoording en controle.

Twee regiobijeenkomsten op 7 en 15 maart

GGZ Nederland, VNG en programma i-Sociaal Domein organiseren in maart twee regiobijeenkomsten over het beëindigen van de DBC-systematiek. Deze bijeenkomsten richten zich op medewerkers van gemeenten en aanbieders die zich bezig houden met inkoop, bedrijfsvoering en controle.

Update

De handreiking is tot stand gekomen in opdracht van de VNG, in samenwerking met GGZ Nederland. Van deze handreiking verschijnt in het voorjaar 2017 een update met aanvullende informatie over de tariefonderbouwing en landelijke productcodes. Blijf op de hoogte van deze publicaties door u aan te melden voor de nieuwsbrief van programma i-Sociaal Domein.

Meer informatie