Gezamenlijke inkoop Wmo & Jeugdhulp Noord- en Midden-Drenthe

De gemeenten uit Noord en Midden Drenthe kopen met ingang van 1 januari 2017 Wmo en Jeugdhulp gezamenlijk in. Hierdoor ontstaat meer samenhang in het aanbod aan zorg en ondersteuning. In de aanpak van de gemeenten staan de resultaten centraal en die staan in een resultatenmatrix.

Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo doen dit om beter te kunnen inspelen op vragen en behoeften van inwoners. De gemeenten kopen resultaten in en geen producten. De omvang van de ondersteuning is afhankelijk van het te bereiken resultaat. 

Twee jaar

Uitgangspunt is om meerjarige overeenkomsten aan te gaan met aanbieders. De aanbesteding is voor twee jaar. Gemeenten kunnen de overeenkomst drie jaar lang met een jaar verlengen. Zo kunnen gemeenten en aanbieders een goede werkrelatie opbouwen. De inkoop van bovenregionale zorg zoals de intramurale en zeer specialistische jeugdhulp gebeurt op Drentse schaal.

Meer informatie