Evaluatie Jeugdwet: wat gaan we met de uitkomsten doen?

Vóór de Jeugdwet hadden te veel bestuurslagen te maken met jeugdzorg. Het geld kwam uit allerlei potjes, de zorg was versnipperd. Het was echt nodig om de zorg dichtbij huis te organiseren. De transitie is geslaagd, nu is het tijd voor transformatie. Daarvoor gebruiken we de Evaluatie Jeugdwet. 

Evaluatie Jeugdwet

Uit de evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat met de decentralisatie een goede beweging in gang is gezet en ouders positief zijn over de hulp. Maar ook blijkt dat kwetsbare kinderen en ouders dat niet altijd zo ervaren; zij hebben moeite om de weg naar de juiste hulp te vinden.

Dat heeft te maken met de grote diversiteit van wijkteams tussen gemeenten. Wat mag een gezin eigenlijk van zo’n team verwachten? Met welke vragen kunnen ze aankloppen? Als dat niet helder is georganiseerd, lukt het nooit om toegang tot de zorg dichterbij te brengen.

Een ander punt uit de evaluatie is de samenwerking tussen domeinen, zoals de jeugdhulp, het onderwijs en bijvoorbeeld de schuldhulpverlening. Daar komen gemeenten nog te weinig aan toe.Na deze waardevolle evaluatie is nu de vraag: wat gaan we nu doen?

Ronde tafels

De ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid, en de VNG gaan nu de uitkomsten van de evaluatie bespreken in ‘ronde tafels’: met gemeenten, jeugdsector en andere maatschappelijke organisaties. Samen bespreken we wat nodig is om de transformatie verder te brengen en wat de bijdrage van alle partijen daarbij is.

De inbreng van de ronde tafel gesprekken en de reacties van organisaties op de evaluatie zijn input voor het opstellen van het Programma Zorg voor Jeugd.

Programma Zorg voor Jeugd naar Kamer

Het Programma Zorg voor Jeugd gaat medio april naar de Tweede Kamer, samen met de verslagen van de ronde tafels. In de brief van 27 november 2018 aan de Tweede Kamer (link onderaan dit bericht) staan al de thema’s van dit programma. Daarbij gaat het in elk geval om:

  • Vernieuwing en ordening van Zorglandschap jeugd
  • Kwaliteitsimpuls jeugd
  • Samenwerking Onderwijs-zorg
  • Soepele overgang naar volwassenheid (18-/18+)
  • Ondersteunen en toerusten van pleegouders
  • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Meer informatie