Doe mee aan onderzoek Wlz-afwegingskader jonge kinderen

In een in het voorjaar van 2016 aangenomen motie constateren Tweede Kamerleden Van Dijk en Bergkamp problemen rond de de toegang tot de Wlz bij kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De Kamerleden pleiten voor een apart Wlz-afwegingskader voor kinderen.

Naar aanleiding van de motie laat het ministerie van VWS onderzoek doen om inzicht te krijgen in de knelpunten bij de toegang tot zorg voor deze kinderen en de mogelijke oplossingen en verbeteringen.

Reikwijdte onderzoek

Het onderzoek richt zich ook op kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met gedrags- of psychiatrische problemen. Het onderzoek betrekt niet alleen de toegang tot zorg, maar ook de toegankelijkheid (passendheid) van de zorg.

Enquête: reactietermijn verlengd!

In gesprek met ouders, professionals en beleidsmakers zijn knelpunten geïnventariseerd. Om een beeld te krijgen in hoeverre deze knelpunten daadwerkelijk in de praktijk worden ervaren, start er nu een enquête. Een van de doelgroepen zijn gemeentelijke medewerkers toegang Jeugdwet.

                      >> Vragenlijst & toelichting <<

U kunt de vragenlijst tot en met zondag 15 januari* invullen. Bedankt voor uw medewerking!

*verlengde termijn