Continuïteit jeugdhulp in 2016 na afloop van overgangsrecht

In de Jeugdwet is geregeld dat de rechten en verplichtingen die vóór 2015 golden bij verwijzingen en indicaties naar vormen van zorg of jeugdzorg en die vanaf 1 januari 2015 onder de Jeugdwet vallen, in 2015 geldig bleven. Hoe dit in 2016 verloopt, leest in een factsheet. 

Factsheet

Het overgangsrecht geldt tot 1 januari 2016. Naar aanleiding van vragen en signalen van J-GGZ-aanbieders over de continuiteit van zorg na afloop van het overgangsrecht geeft het ministerie van VWS duidelijkheid via een factsheet.

Het factsheet behandelt de onderwerpen: 1) jeugdhulp in 2015 op grond van het overgangsrecht, 2) jeugdhulp in 2016, 3) jeugdhulp op basis van een indicatiebesluit of na een verwijzing en 4) nieuwe beslissing over jeugdhulp van de gemeente 


Aanvulling per 23-12-2015

Oproep aan gemeenten

Gemeenten en zorgaanbieders hebben de afgelopen periode, op basis van de factsheet, passende afspraken kunnen maken over de continuïteit van zorg voor jeugdigen bij wie het overgangsrecht afloopt.

Veel gemeenten hebben duidelijkheid geboden, waardoor jeugdigen, ouders/verzorgers en zorgaanbieders weten waar ze aan toe zijn. De VNG riep 11 december alle gemeenten op deze duidelijkheid snel te geven. 

  • Dit is van groot belang voor de jeugdige en de ouders/verzorgers.
  • Voor instellingen biedt het zekerheid dat ze rechtmatig jeugdhulp kunnen leveren en hun rekeningen betaald krijgen, anders zijn er voor hen forse financiële risico’s.

Het niet tijdig bieden van duidelijkheid over continuïteit van zorg na afloop van het overgangsrecht, mag niet leiden tot ongewenste stopzetting van de benodigde jeugdhulp en tot onzekerheid over de rechtmatigheid van handelen door zorgaanbieders.

Meer informatie