Bijeenkomst samenwerking onderwijs-jeugdzorg in uw regio

Kan samenwerking tussen primair onderwijs en jeugdzorg leiden tot beter onderwijs en lagere instroom in gespecialiseerde jeugdzorg? Ja, dat kan: gemeenten, onderwijs en jeugdzorg kunnen samen leren hoe samenwerking in hun eigen regio mogelijk wordt. Hoe krijgt u dat gezamenlijk voor elkaar?

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft u de kans om kostenloos mee te doen aan een miniconferentie over de positieve resultaten van een langlopend project. Wethouders, ambtenaren, schooldirecteuren, leerkrachten, hulpverleners en jeugdzorgmanagers kunnen met de geboden informatie een verschil maken in de eigen samenwerkingsregio.

Conferentie

Drie jaar lang zijn gegevens verzameld bij ruim 1400 leerlingen en ouders van in totaal tien scholen voor primair onderwijs. Het onderzoek werd daarnaast uitgezet bij honderdvijftig professionals (leerkrachten en intern begeleiders).

Dit grote onderzoek levert veel resultaten op. Over de afname van specifieke problemen, van vraag naar vormen van hulp, maar ook over de waardering van ouders en leerkrachten voor het effect van de samenwerking.

  • Op de conferentie maakt u kennis met de ontwikkelaars en met collega’s uit uw eigen en andere regio’s. Daarmee krijgt u een netwerk waarmee u zelf in de toekomst ervaringen kunt uitwisselen.
  • Tijdens het project kwamen onvoorziene effecten naar boven. Er zijn indicaties voor een toename van het sociale welbevinden van betrokkenen en een toename van de effecten op de lange termijn (maatschappelijk rendement). De beschikbare cijfers geven ook een indicatie van het financieel rendement.

Voor betrokken gemeenten was dit alles genoeg reden om de samenwerking ook na de projectfase te blijven faciliteren.

Meer informatie

Er worden in totaal zes conferenties gehouden, die allemaal dezelfde opbouw hebben. Alle informatie over het programma en aanmelding vindt u op deze website: