Bericht VoT en gevolgen voor landelijke raamcontracten Jeugd

Vanaf 1 januari 2016 trad de 2.0 versie van de iJw-standaarden in werking. In deze versie is een bericht toegevoegd, het Verzoek om toewijzing. Dit heeft gevolgen voor de landelijke raamcontracten Jeugd, die u in dit bericht uitgelegd krijgt.  

In de 2.0 versie is een bericht toegevoegd, het Verzoek om Toewijzing (JW315), waarmee zorgaanbieders aan gemeenten digitaal kunnen melden dat een cliënt naar hen verwezen is door een huisarts of andere verwijzer. Op een VoT volgt altijd een Toewijzing.

Wat verandert er voor landelijke raamcontracten Jeugd?

In de landelijke raamcontracten Jeugd is een Melding Aanvang Zorg (MAZ-bericht) opgenomen. Daarvoor was in 2015 geen landelijke standaard, waardoor deze meldingen niet digitaal verstuurd werden, maar per post of per e-mail. 

  • De VNG heeft met de landelijk gecontracteerde aanbieders afgesproken dat het bericht Verzoek om toewijzing dit MAZ-bericht vervangt.
  • Omdat de implementatie van de 2.0 versie tot 1 april duurt, sturen we erop dat aanbieders vanaf 1 april 2016 het bericht Verzoek om toewijzing  (JW315) sturen. De consequentie daarvan is dat ze dit bericht via Vecozo en het GGK sturen, conform de landelijke standaard.

Overgangsfase 

Tot die tijd ontvangt u in elk geval nog MAZ meldingen per post of per e-mail. Waarschijnlijk daarna ook nog, omdat een aantal LTA partijen bij de VNG heeft aangegeven langer de tijd nodig te hebben om de standaarden te implementeren. De MAZ meldingen zullen gedurende dit jaar uitfaseren.

Meer informatie