Almeers samenwerkingsproject: minder zwaardere jeugdhulp

In Almere trekken gemeente, onderwijs en jeugdhulp samen op. Als een kind extra zorg nodig heeft, krijgt hij ondersteuning op de eigen school. Wethouder René Peeters vertelt over de goede samenwerking, die leidt tot veel minder thuiszitters én 20% minder verwijzingen naar zwaardere jeugdzorg. 

Vaak is er voor een kind op school meer ondersteuning nodig dan het onderwijs kon bieden. In Almere ging men aan de slag met een samenwerkingsproject van gemeente, Passend Onderwijs Almere en jeugdhulp.

  • Voor kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben, zijn er in de school jeugdhulpverleners aanwezig. Zij bieden op school of, als dat nodig is, thuis jeugdhulp aan kinderen.
  • Het gaat vooral om kinderen met problematische thuissituaties, psychische problemen of gedragsproblematiek.
  • Vaak is meer ondersteuning nodig dan het onderwijs tot nu toe kon bieden. Met de nieuwe werkwijze zijn in korte tijd aansprekende resultaten geboekt. Het aantal thuiszitters nam af. Het aantal doorverwijzingen naar zwaardere jeugdzorg daalde met liefst 20%.

Bekijk het filmpje

Maak gebruik van het ondersteuningsprogramma

De Werkagenda verbinding onderwijs-jeugdhulp helpt gemeenten, scholen en jeugdhulpaanbieders bij het versnellen van hun onderlinge samenwerking in de regio. Onze experts gaan graag met u in gesprek over uw vraag. Ze kennen de spelregels, de wetgeving en de financiële stromen.

Zie ook