Afschaffing van ouderbijdrage voor jeugdhulp is een feit

Het wetsvoorstel waarin de ouderbijdrage Jeugdwet definitief geschrapt wordt uit de Jeugdwet is gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is de afschaffing van de ouderbijdrage definitief wettelijk geregeld.

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Meer informatie

Zie ook