Aanbieders j-ggz hebben soms voorschot van gemeente nodig

Vanaf januari 2018 wordt de DBC-systematiek niet meer gebruikt voor de jeugd-ggz. Alle gemeenten en jeugdregio’s moeten per 2018 voor hun inkoop overstappen naar één van de 3 uitvoeringsvarianten. Voor jeugdhulpaanbieders die niet op tijd kunnen overstappen zijn afspraken nodig over bevoorschotting.

Advies VNG over bevoorschotten van zorgaanbieders

De VNG voorziet risico’s als aanbieders van jeugd-ggz niet op tijd klaar zijn voor de overstap naar een uitvoeringsvariant. Dit heeft impact op het kunnen declareren en factureren van geleverde zorg door aanbieders bij de gemeenten via het iJw-berichtenverkeer.

  • Om te voorkomen dat zorgaanbieders financieel in de knel komen is het noodzakelijk dat gemeenten die aanbieders bevoorschotten.
  • De VNG biedt aanbieders de mogelijkheid om de administratie op orde te krijgen en het jaar 2018 administratief correct af te kunnen sluiten.

VNG-notitie

In een notitie voor gemeentelijke jeugdregio´s legt de VNG uit waarom bevoorschotting noodzakelijk is als 1 januari 2018 niet gehaald wordt. Ook staat in de notitie waarover gemeentelijke regio´s met aanbieders afspraken moeten maken.

Vrijgevestigde zorgaanbieders

09.02-5.jpg?itok=H-zhNGqI Het is belangrijk dat gemeenten hun vrijgevestigde zorgaanbieders informeren over de nieuwe uitvoeringsvariant voor de bekostiging van jeugd-ggz. We hebben een voorbeeldtekst gemaakt die gemeenten kunnen gebruiken om hun vrijgevestigde zorgaanbieders hierover goed te informeren. De VNG heeft ook deze speciale pagina ingericht: Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders.

Meer informatie