283 gemeenten brengen Vroeghulp in beeld

Dit blijkt uit een quickscan naar de vindbaarheid en toegankelijk van Vroeghulp voor ouders. 74% de gemeenten heeft meegewerkt aan het onderzoek. In een factsheet en uitgebreide rapportage kunt u zien hoe Vroeghulp er landelijk voor staat.

De quickscan werd uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) in opdracht van VNG , VGN , Ieder(in), Lesco, Sociaal Werk Nederland en MEE NL.

Opvallendste conclusies van de quickscan

  • Het overgrote deel van de gemeenten (90%) weet niet hoe groot de doelgroep van Vroeghulp is; meer dan de helft weet niet hoeveel kinderen hiervan Vroeghulp ontvangen
  • De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een belangrijke rol bij Vroeghulp
  • De beschikbaarheid, kwaliteit en ouderbetrokkenheid lijken goed geregeld
  • De wachttijd tot multidisciplinair overleg en vervolghulp is lang. Dit vormt met name een knelpunt zodra er sprake is van complexere zorg

Wat leert deze quickscan ons?

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen, waaronder:

  1. Geef alle gemeenten inzicht in de doelgroep: jonge kinderen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen, zodat ze hun preventieve gemeentelijke toegang voor deze kinderen en hun ouders goed kunnen regelen.
  2. JGZ pak je rol - De JGZ is een belangrijke partij voor het signaleren en helpen van kinderen met psychosociale problemen.
  3. Gezamenlijke taal - Zorg dat je als partners binnen de gemeente een gezamenlijke taal spreekt, zowel op beleids als op uitvoerend niveau en maak (kwaliteits)afspraken/ doelstellingen, waardoor onder andere de wachttijden verkleinen.

Meer informatie