Monitors Jeugd en Sociaal domein

CBS | Jeugdhulpgebruik

VNG | Dashboard aantal jeugdhulptrajecten per jeugdregio

TAJ | Transitie Autoriteit Jeugd

Update: Het kabinet verlengt de TAJ in aangepaste vorm tot 1 januari 2019: Kamerbrief

CBS | Doorverwijzing door huisartsen

Kinderombudsman

Raad voor de Kinderbescherming

TSD | Transitiecommissie sociaal domein

SCP | Overall rapportage sociaal domein 

VNG | Gemeentelijke monitor sociaal domein

Cliënten | Monitor Transitie Jeugd

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K