Melden nieuwe toetreders jeugd

In het Afsprakenkader is afgesproken dat een nieuwe toetreder wordt gemeld bij de inspectie.

Een nieuwe toetreder is een aanbieder of instelling zoals bedoeld in de Jeugdwet die niet eerder als zodanig actief is geweest onder verantwoordelijkheid van een gemeente.

Als u als gemeente of regio een opdracht verleent aan een nieuwe aanbieder, kunt u hierover contact opnemen met de inspectie.

Aanmelden nieuwe aanbieder

Meer nieuwe toetreders kunt u ook aanmelden via de de mail:

Risicoanalyse

De inspectie maakt een risicoanalyse van de nieuwe toetreder en beoordeelt op basis van de uitkomsten of een nader onderzoek en beoordeling van de kwaliteit van de nieuwe toetreder nodig is. 

Onder verscherpt toezicht staande instellingen

Per 1 januari 2015 ging de nieuwe website van de inspecties van start: Inspectieloket Jeugd. Op deze site ziet u of instellingen bekend zijn bij de inspecties. Ook vindt u hier welke instellingen onder verscherpt toezicht staan.