LVB (Licht Verstandelijke beperking)

                                                     zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K

Introductie

Het is lang onduidelijk geweest wat de AWBZ, Wmo, Jeugdwet en Wlz transities betekenen voor jongeren met beperking én hun ouders die een beroep doen op de nieuwe Jeugdwet. De handreiking 'Kinderen en jongeren met een beperking: van AWBZ naarJeugdwet' geeft helderheid.

Bij ‘jeugdigen met beperkingen’ gaat het om een grote groep kinderen en jongeren, die tot nu toe op grond van de AWBZ ondersteuning en zorg ontving. Voor de AWBZ kwamen in de plaats de Wlz en Jeugdwet, en zijn de Zorgverzekeringswet en Wmo uitgebreid.

Handreiking

Deze brochure geeft antwoord op de vraag welke kinderen en jongeren een beroep kunnen doen op de Jeugdwet en welke soort ondersteuning en zorg ze daarbij kunnen vragen van de gemeente. De brochure laat zien hoe groot de diversiteit is van alle kinderen en jongeren die we aanduiden met de term ‘jeugdigen met een beperking’. Bekijk ook het schema met de verdeling Jeugdwet/Wlz/Zvw..