Landelijke voorzieningen per 2018 weer verantwoordelijkheid Rijk

Namens de leden voert de VNG tot eind 2017 (sinds 2015) een aantal landelijke voorzieningen uit. Het gaat onder meer om De Kindertelefoon, Luisterend Oor (Sensoor), Vertrouwenswerk Jeugd (AKJ) en de Doventolk leefdomein. De financiering hiervan door de VNG via een uitname uit het gemeentefonds mag niet meer per 1 januari 2018.

De afspraak met het Rijk is nu dat de VNG de huidige contracten met 1 jaar (voor 2018) verlengt en meteen overdraagt aan het ministerie van VWS. De contracten worden door VWS overgenomen met dezelfde budgetten als de VNG daarvoor beschikbaar had, met uitzondering van de indexatie.

De voorzieningen blijven dus landelijk, maar worden per 2018 onder de verantwoordelijkheid van het Rijk uitgevoerd en door VWS gefinancierd.

Eerder dit jaar was het de inzet dat gemeenten met de Kindertelefoon, Luisterend Oor, Vertrouwenswerk Jeugd (AKJ zelf een (standaard)overeenkomst zouden afsluiten voor 2018 en verder (conform de gemaakte afspraken op de BALV van de VNG in november 2016). Te weinig gemeenten konden, in de korte tijd die gegeven was, de besluitvorming tijdig afronden.

De staatssecretaris besloot vervolgens in juli om deze voorzieningen en de financiering daarvan alsnog landelijk te houden. Met betrekking tot de doventolk was dit al eerder besloten.

Individuele gemeenten hebben daarmee ook in 2018 en verdere jaren geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitvoering en financiering van en toegang tot deze voorzieningen. Er hoeft hiervoor dus geen bedrag op de gemeentelijke begroting gereserveerd te worden. Het bedrag wat gemoeid gaat met de uitvoering van de regelingen wordt door het Rijk in mindering gebracht op het Gemeentefonds. 

Meer informatie

Dit bericht hoort bij de de nieuwsbrief LCSD, augustus 2017 | www.vng.nl/landelijkecoordinatiesociaaldomein