Landelijk telefoonnummer voor Advies en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis)

Gemeenten hebben de plicht ervoor te zorgen dat de Veilig Thuisorganisaties 24 uur per dag kosteloos telefonisch bereikbaar zijn voor inwoners en professionals. Omdat in 2015 de Veilig Thuisorganisaties nog in de opbouwfase verkeerden, heeft de VNG de noodzakelijke contracten gesloten met aanbieders en de financiering verzorgd via een uitname uit het Gemeentefonds.

De organisaties hebben zich verenigd in het netwerk Veilig Thuis, dat bereid en in staat is zorg te gaan dragen voor het beheer van het landelijk telefoonnummer.

Omdat de VNG vanaf 2018 geen geld meer uit het gemeentefonds kan ontvangen, zijn we in overleg met de centrumgemeente Den Haag of die gemeente bereid is (via een decentralisatie - uitkering) de kassiersfunctie van de VNG over te
nemen.

Deze pagina is onderdeel van www.vng.nl/landelijkecoordinatiesociaaldomein