Kwaliteit en toezicht Jeugd & Wmo

De Jeugdwet geeft verplichte kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders en jeugdprofessionals. Daarnaast moeten gemeenten werken met outcome-indicatoren. Ook moeten zij cliëntervaringen ophalen: dit geldt ook voor de Wmo.