Jeugdzorgwijzer

U wordt als gemeente verantwoordelijk voor het brede terrein van zorg voor jeugd. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de zorgvraag en het aanbod op elkaar aansluiten? Deze digitale handreiking helpt u op weg.

Jeugdzorgwijzer van de VNG is online

Welk aanbod realiseert u als gemeente zelf, en voor welke vormen van zorg gaat u samenwerken met andere gemeenten? Wat zijn de afwegingen die u daarbij maakt? U vindt de handvatten in onze:

Jeugdzorgwijzer

  • Brochure over zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen  
  • Overzicht van jeugdzorgaanbieders in regio en hun aanbod
  • Redenen en voorwaarden voor samenwerking
  • Tips om de samenwerking te organiseren

Zorgvraag centraal
In deze handreiking is  de zorgbehoefte van jeugdigen en gezinnen het uitgangspunt, niet het aanbod van de zorginstelling. Hoe kunt u vraag en aanbod optimaal op elkaar aansluiten? Dat is de hamvraag bij het maken van keuzes voor bijv. bovenlokale samenwerking. Het doel van deze handreiking is om u daarbij te ondersteunen.