Jeugdwet vergt VOG van hoofdbehandelaars

Elke hoofdbehandelaar moet volgens de Jeugdwet een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders moeten een VOG overleggen aan de gemeente met wie zij een contract sluiten. Dit is een VOG voor natuurlijke personen.

Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag, waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Standaardformulier

Onderaan dit bericht vindt u een standaard VOG-formulier waar de juiste functieaspecten voor de screening op zijn aangevinkt. Gemeenten kunnen dit voorbeeld verspreiden onder potentiële aanbieders.

Procedure

  • De aanbieder gaat met het VOG-formulier naar één van de gecontracteerde gemeenten en laat het deel voor de opdrachtgever invullen.
  • Vervolgens gaat de aanbieder naar de gemeente waar hij werkt en daar vraagt de aanbieder met dit formulier een VOG aan. Hij krijgt, na onderzoek door het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J), de VOG-verklaring thuisgestuurd.

Digitaal aanbieden

Het is verstandig om de VOG digitaal aan te bieden en duidelijk vindbaar te maken. Aanbieders kunnen de VOG snel en simpel vinden, downloaden en printen.

Stappenplan

Hierbij een korte procesomschrijving hoe de aanvraagprocedure verloopt:

  1. De aanbieder verkrijgt het VOG-aanvraagformulier bij de opdrachtgever via de portal/website/anderzins. Het formulier hieronder is al deels ingevuld, namelijk met een screeningsprofiel en doel.
  2. De aanbieder gaat naar 1 van de gemeenten waar hij een overeenkomst mee wil sluiten (gemeente A) en laat daar het deel voor de opdrachtgever invullen.
  3. De aanbieder gaat naar gemeente B waar hij/zij woont, geeft het formulier af bij de balie burgerzaken en betaalt de leges. Gemeente B zet het VOG-aanvraagformulier door naar het ministerie van V&J. V&J screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.
  4. De aanbieder krijgt de VOG-verklaring thuisgestuurd.
  5. De aanbieder stuurt de originele VOG-verklaring naar de juiste adresgegevens van de gemeente of uitvoeringsorganisatie waar de aanbieder een contract wil afsluiten.

Meer informatie

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

                         zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K