Jeugdwet: Tekst & Uitleg

Jeugdwet: tekst en uitleg

Waar heeft u allemaal mee te maken, nu u als gemeente door de Jeugdwet bestuurlijk en financieel verantwoordelijk bent voor het jeugddomein? In een overzichtelijke presentatie vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van de Jeugdwet.

Het gaat om de onderwerpen:

 • Doel van de jeugdstelselwijziging
 • Jeugdwet: inhoudsopgave
 • Uitleg van belangrijke begrippen in de Jeugdwet
 • Partijen in de jeugdzorg
 • Taakverdeling binnen de gemeente
 • Verantwoordelijkheid van de gemeente
 • Woonplaatsbeginsel
 • Jeugdzorgregio's
 • Gecertificeerde instelling
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Jeugdwet en Awb, o.a. Verleningsbeslissing, vereisten besluit, bekendmaking
 • Jeugdwet en het strafrecht
 • Gesloten jeugdhulp 
 • Jeugdwet en het Burgerlijk Wetboek (o.a. OTS, uithuisplaatsing)
 • Rechtsbescherming, bezwaar & beroep (gegrondverklaring) 
 • De kinderrechter als bestuursrechter
 • Besluiten Jeugdwet op de negatieve lijst van de Awb 
 • Besluit Jeugdwet (AMvB met nadere regels)

Presentatie 'De Jeugdwet'

Deze presentatie is in mei 2015 samengesteld door Mr. P.C.G. Brands (Rechtbank Limburg) voor de cursus van het Instituut voor Juridische Opleidingen en de VNG Academie.

Jeugdwet: wetsgeschiedenis 

De Jeugdwet is op 18 februari 2014 aangenomen. De Invoeringswet Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet zijn in november 2014 aangenomen. Zij traden op 1 januari 2015 in werking. Hieronder vindt u de wetstrajecten. 

Deze pagina is onderdeel van de VNG themapagina Jeugdwet & Jurisprudentie