Jeugdverslavingszorg

Organisatie gesprekstafels jeugdverslavingszorg van start

Als gemeenten en jeugdregio’s niet snel actie ondernemen, dreigt het specialisme jeugdverslavingszorg en daarmee ook passende hulp voor jongeren met verslavingsproblematiek te verdwijnen. Om hier oplossingen voor te vinden worden  met de betrokken partijen gesprekstafels georganiseerd. Dat het specialisme jeugdverslavingszorg verdwijnt stelt GGZ Nederland in haar recente publicatie ‘Jeugdverslavingszorg in beeld - informatie voor jeugdhulpregio’s en gemeenten’.

De aanbieders van jeugdverslavingszorg kampen met een veelheid aan opdrachtgevers, een hoge administratieve last en financiële onzekerheid. Dat leidt ertoe dat jeugdverslavingszorgaanbieders vanuit bedrijfsmatig oogpunt steeds vaker moeten overwegen om niet langer verslavingszorg voor jeugdigen aan te bieden. Hierdoor dreigt het aanbod van jeugdverslavingszorg uit het jeugdhulplandschap te verdwijnen. Dit is maatschappelijk gezien onacceptabel.

Regionale gesprekstafels

Jeugdverslavingszorgaanbieders en gemeenten hebben samen de taak om passende hulp te blijven garanderen, voor hen starten regionale gesprekstafels.

  • Het programma Zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp start met de organisatie van regionale gesprekstafels, om met aanbieders van jeugdverslavingszorg, jeugdregio’s en andere partijen het gesprek te starten over het borgen van de jeugdverslavingszorg, nu en in de toekomst.
  • Jeugdregio’s krijgen binnenkort het verzoek vanuit het Ondersteuningsteam Zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp voor deelname aan de voorbereiding van deze gesprekstafels.

Meer informatie

Zie ook
Het Trimbos-instituut en de Stichting Coke van Jou werken sinds 2015 samen in het project Verslaafd aan jou, waarin ze gezamenlijk steun en informatie bieden aan de familie van verslaafden. In de brochure leest u meer over het project:

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K