Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2017

Wat is het programma van de jeugdinspecties (Inspectie Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie) voor 2017? Wat is hun visie op de langere termijn? Waar vindt u deze informatie? 

De jeugdinspecties publiceerden onlangs het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd voor 2017, in samenwerking met de Inspecties Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerden zij de Meerjarenvisie Toezicht Sociaal Domein 2016-2019. 

Het Jaarwerkprogramma is afgestemd met gemeenten via de Werkgroep Toezicht, het J42-netwerk en de VNG-subcommissie Jeugd. Het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2017 bestaat uit:

  • Risicogebaseerd toezicht op instellingen én uit thematisch toezicht.
  • Daarnaast is er een gedeelte over toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen van gemeenten, inwoners en professionals.

Meer informatie