Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016

Wat is het programma van de jeugdinspecties (Inspectie Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie) voor 2016? Wat is hun visie op de langere termijn? Waar vindt u deze informatie? 

De jeugdinspecties publiceerden onlangs het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd voor 2016, in samenwerking met de Inspecties Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerden zij de Meerjarenvisie Toezicht Sociaal Domein 2016-2019. 

Het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016 bestaat uit:

  • Risicogebaseerd toezicht op instellingen én uit thematisch toezicht.
  • Daarnaast is er een gedeelte over toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen van gemeenten, inwoners en professionals.

Het Jaarwerkprogramma is afgestemd met gemeenten via de Werkgroep Toezicht, het J42-netwerk en de VNG-subcommissie Jeugd.

Regionale contactpersonen

De jeugdinspecties hebben regionale contactpersonen ingesteld om gemeenten tijdig te informeren: hier kunt u ook snel terecht met vragen over instellingen en rapporten. Via de regionale contactpersonen en via de VNG kunt u uw wensen over het geprogrammeerde toezicht kenbaar maken.

Meerjarenvisie Toezicht Sociaal Domein

De jeugdinspecties werken samen met de inspecties Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder de noemer Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein. In de Meerjarenvisie 2016-2019 leest u hun visie op de samenwerking en de uitvoering daarvan. 

Werkprogramma 2016-2017

De Meerjarenvisie bevat een werkprogramma dat voor de jaren 2016-2017 aandacht besteedt aan thema’s als de toegang tot zorg en ondersteuning, het vroegtijdig signaleren van onveiligheid, gezinnen met geringe sociale redzaamheid en perspectief en participatie na residentieel verblijf.

Via de VNG kunt u uw wensen over het geprogrammeerde toezicht kenbaar maken.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de VNG