Intensieve kindzorg

fotolia_66837173_xxl_0.jpg?itok=3O3OnrcKIntensieve kindzorg is zorg voor kinderen met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Het is een combinatie van verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding

De zorg kan thuis, in een kinderhospice of in een kinderdagverblijf gegeven worden. De intensieve kindzorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Vervoer 

Het vervoer van kinderen met ernstige medische problematiek van en naar het verpleegkundig kinderdagverblijf gaat per 1 januari 2016 over naar de Zvw.

'Wlz-indiceerbare' cliënten

Ruim 13.000 cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel (z.g. 'Wlz-indiceerbaren') kozen voor het Wlz-overgangsrecht. VWS verlengt het overgangsrecht tot 2017. Vanaf 1 januari 2017 kan een (nu nog onbekend) aantal Wlz-indiceerbaren na herindicatie door het CIZ weer onder de Jeugdwet en de Wmo vallen. Het CIZ zal van alle Wlz-indiceerbaren beoordelen of zij daadwerkelijk voldoen aan de toegangscritaria voor de Wlz.

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K