Hoe ziet de jaarlijkse planning eruit?

Onderstaande punten zijn in de overeenkomsten geplande activiteiten:

Wanneer

Actie team Landelijke Inkoop Jeugd/Wmo-ZG

Januari

Uitvraag beleidsinformatie Q1+Q2 bij zorgaanbieders Jeugd/Wmo-ZG

Februari

 • Verwerken en analyseren beleidsinformatie
 • Delen beleidsinformatie met gemeenten

April/Mei

 • Contractgesprekken met zorgaanbieders Jeugd/Wmo-ZG
 • Op basis van de beleidsinformatie, gemeenten uitnodigen voor de contractgesprekken
 • Bijbehorende verslagen schrijven en publiceren op Microsoft Teams

Juli

Uitvraag beleidsinformatie Q1 t/m Q4 bij zorgaanbieders Jeugd/Wmo-ZG

Augustus

 • Verwerken en analyseren beleidsinformatie
 • Delen beleidsinformatie met gemeenten

Oktober

Melden indexatie tarieven landelijk ingekochte zorg Jeugd/Wmo-ZG

Oktober/November

 • Contractgesprekken met zorgaanbieders Jeugd/Wmo-ZG
 • Op basis van de beleidsinformatie, gemeenten uitnodigen voor de contractgesprekken
 • Bijbehorende verslagen schrijven en publiceren op Microsoft Teams
 
Daarnaast vinden ook deze activiteiten plaats: 
 

Elk kwartaal

Schrijven en publiceren nieuwsbrief voor gemeenten, zorgaanbieders en andere geïnteresseerden

2 maal per jaar

Bijeenkomst Klankbordgroep Wmo-ZG in Utrecht
Indien nodig, komt de klankbordgroep vaker bij elkaar

4 maal per jaar

Bijeenkomst Klankbordgroep Jeugd in Utrecht

Indien nodig, komt de klankbordgroep vaker bij elkaar

 

Wilt u meer weten over de landelijke aanpak of over een specifieke functie?

 • Neem contact met ons op via lc@vng.nl of bel 070-373839

Deze pagina is onderdeel van www.vng.nl/landelijkeinkoop