Gezagsregister


Landelijk centraal gezagsregister

Kan de gemeente een centraal gezagsregister raadplegen, als het gezag niet bij de ouders ligt? Deze vraag krijgt de VNG vaak. Het antwoord is: nee, er is nog geen bruikbaar landelijk gezagsregister en op korte termijn is dat er ook nog niet.


Dienst Woonplaatsbeginsel op GGK

Op het webportaal van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt is de dienst Woonplaatsbeginsel (woonplaatstool) beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen met een BSN het GBA-V raadplegen en de woonplaats van ouders achterhalen. Wonen de ouders of gezagsdrager van een cliënt in de gemeente, dan is die gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg aan de cliënt. 

Gemeenten die aangesloten zijn op het GGK kunnen inloggen met e-herkenning en op basis van het BSN kijken wat de woonplaats van de ouders is. Als sprake is van een ander gezag verschijnt een melding. Dit is een extra hulpmiddel om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor een kind naast het Factsheet Woonplaatsbeginsel en Stroomschema Woonplaatsbeginsel over de toepassing van het woonplaatsbeginsel (Kamerbrief)   


Landelijke ingekochte zorg

Het woonplaatsbeginsel geldt ook voor landelijk ingekochte zorg. De landelijke inkoop zegt alleen iets over de inhoud van de te leveren zorg, en de tarieven. Het is niet zo dat via de landelijke inkoop ook de financiële verantwoordelijkheid op de VNG over gaat.